17 Φεβρουαρίου 2019
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Grivalia τέλος με απόφαση Prem Watcha

25 Νοεμβρίου 18 - Γιάννης Δ. Παπαδομαρκάκης
Grivalia τέλος με απόφαση Prem Watcha

DEALS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
22 Δεκεμβρίου 22 NBG Pangaea REIC
20 Δεκεμβρίου 22 BRIQ PROPERTIES REIC

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Developer - ΕΛΛΑΔΑ

Solum Property Solutions

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Eurobank Property Services

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Pepper Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημήτρης Ανδρίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Property Services

Γιάννης Διαμαντόπουλος

Πρόεδρος ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ
Ο βασικός μέτοχος της Eurobank δίνει ένεση ρευστότητας στην τράπεζα, συγχωνεύοντάς την με τη δεύτερη σε μέγεθος ελληνική ΑΕΕΑΠ, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη θέση του στο 33%.

Το σχέδιο που αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με €900 εκατ., προβλέπει επίσης την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank με τη μεταφορά σε ένα Οχημα Ειδικού Σκοπού (SPV)  των κόκκινων δανείων της τράπεζας. 
 
Η Fairfax κατέχει σήμερα το 16,88% της Eurobank και το 51,43% της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.
Με την κίνηση συγχώνευσης η Eurobank θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση, μειώνοντας παράλληλα το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έφταναν τα €17,7 δισ. με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου.
 
Η μεταφορά του χαρτοφυλακίου των NPEs θα γίνει σε φάσεις χωρίς να ακυρώνει την προσπάθεια εξυγίανσης που έχει ανακοινώσει η τράπεζα, βάσει της οποίας τα NPLs θα μειωθούν στο 15% το 2021.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μεταβιβάσει 7 με 10 δις ευρώ NPE’s, με βάση το μοντέλο που έχει προτείνει η ΤτΕ για δημιουργία άτυπων bad bank και τιτλοποιήσεις δανείων.

Βασικοί όροι της Συγχώνευσης

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι περίπου 15,81 νέες κοινές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Grivalia θα προβεί σε διανομή € 40,5εκ. (€ 0,42 ανά μετοχή2 Grivalia) μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και διανομή € 13,7εκ. στους υπαλλήλους της και τα μέλη του Δ.Σ., η οποία αντιπροσωπεύει καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών (bonus) και αμοιβές Δ.Σ. για το 2018 και προηγούμενα έτη καθώς και μερική κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia. Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018. Η Σχέση Ανταλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης από (α) τα Διοικητικά Συμβούλια των Eurobank και Grivalia και (β) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), και από τα τρία μέρη, γνωμοδοτήσεων ως προς το δίκαιο και εύλογο αυτής (fairness opinion) από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση (i) της μη πραγματοποίησης γεγονότων, στοιχείων, περιστατικών ή αλλαγών που έχουν (ή αναμένεται εύλογα να έχουν) σημαντική δυσμενή επίπτωση στις εργασίες, την οικονομική κατάσταση ή τις υποχρεώσεις είτε της Eurobank είτε της Grivalia (οι οποίες περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες σημαντικές δυσμενείς οικονομικές, νομικές ή διοικητικές συνέπειες) και (ii) της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) των δύο εταιρειών, το TΧΣ και τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018.

 
Σχέδιο καλοκαιριού
Η κίνηση αυτή που δρομολογήθηκε με απόλυτη μυστικότητα στα τέλη του καλοκαιριού είχε τη βάση του στη διπλή φορολόγηση, που πίεζε τα κέρδη της ΑΕΕΑΠ. Κατέληξε τελικά να εξυπηρετεί τις έντονες πιέσεις που ασκούνται από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα προς την κατεύθυνση εξυγίανσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Είναι μάλιστα απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την πρόταση της ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας καθώς επιταχύνει τα γεγονότα και ασκεί περαιτέρω πίεση στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.
 
Εχοντας πλέον πειστεί οι έλληνες τραπεζίτες ότι το πρόβλημα των Μη εξυπηρετούμενων δανείων περνάει μέσα από τα ακίνητα, η συγχώνευση με την GRivalia, θα δρομολογήσει εξελίξεις στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ καθώς η Grivalia από την πλευρά του πωλητή –πλέον- θα «ρίξει» από το νέο χρόνο το σημαντικό κτιριακό απόθεμα που κατέχει στην αγορά, (καθώς δεν θα αποτελεί κύρια δραστηριότητα) διακρατώντας μόνο το ξενοδοχειακό της κομμάτι, που αποτέλεσε και το προσωπικό στοίχημα του έως χθες διευθύνοντος συμβούλου κ. Γ. Χρυσικού.
 
Ο τελευταίος σύμφωνα πληροφορίες, θα διατηρήσει τη θέση του στο ΔΣ της τράπεζας και θα λάβει ως αποζημίωση για τη θέση του στην ΑΕΕΑΠ, το ποσό των €12 εκατ. καθώς και stock options. Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ανέβαζαν την εσωτερική αξία της Grivalia (NAV) στα €900 εκατ. δηλαδή €8,9 / μετοχή.
 
Τα μεγέθη της Grivalia
Τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν στα 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 28,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 6%.
Τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν στα 27,0 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 179 εκατ. ευρώ από 138 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.
 
Την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ ή 8,88 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,26 ανά μετοχή.
Η Grivalia διαθέτει ακίνητα συνολικής εμπορικής αξίας 984 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 110 ακίνητα στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 826.620 τ.μ. και εμπορικής αξίας 897,2 εκατ. ευρώ, 3 ακίνητα στην Ρουμανία εμπορικής αξίας 72,2 εκατ. ευρώ και 2 ακίνητα στη Σερβία εμπορικής αξίας 14 εκατ. ευρώ. 
 
Φ.Καραβίας: Ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα

Σε ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19%, έτοιμη να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη γίνεται η Eurobank, με την απόφαση συγχώνευσης της με την Grivalia. Ο νέος όμιλος στοχεύει σε δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) 15% έως το 2019 και μονοψήφιο δείκτη έως το 2021

Σε δηλώσεις του ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank τονίζει ότι η προτεινόμενη συγχώνευση με την Grivalia αποτελεί ορόσημο για την Eurobank. «Θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιτύχει τον υψηλότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, μέσω μιας μεγάλης κλίμακας τιτλοποίησης ύψους περίπου 7 δις ευρώ και άλλων πρωτοβουλιών. Έχοντας αντιμετωπίσει σε μείζονα βαθμό το ζήτημα του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ), θα μπορέσουμε να εστιάσουμε πλήρως τις προσπάθειές μας στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, την επιστροφή στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να στοχεύσουμε ένα δείκτη NPE περί το 15% στο τέλος του 2019, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με τον SSM, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω μείωση σε μονοψήφιο δείκτη το 2021», αναφέρει ο Φωκίωνας Καραβίας.

«Ως αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, η Τράπεζα θα επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία, με στόχο ένα δείκτη απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 10% το 2020. Με τη συγχώνευση, πέραν της προφανούς ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής της βάσης, η Eurobank θα μπορέσει να αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία της Grivalia στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας, και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων (REOs), τομέας νευραλγικός για την επιτυχή διαχείριση των προβληματικών δανείων», πρόσθεσε ο κ.Καραβίας.

Γ. Χρυσικός: Μοναδική ευκαιρία για τους μετόχους

Ο κ. Γιώργος Χρυσικός, διευθύνων σύμβουλος της Grivalia, επισήμανε ότι η προτεινόμενη συναλλαγή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη Grivalia και τους μετόχους της. «Οι μέτοχοι της Grivalia θα αποκτήσουν σημαντική μετοχική θέση στον Νέο Όμιλο, ο οποίος θα καταστεί ηγέτης στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, βάσει κερδοφορίας, δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας χαρτοφυλακίου, με ισχυρά έσοδα προ προβλέψεων και δυνατότητες δημιουργίας κεφαλαίου. Ο Νέος Όμιλος θα επωφεληθεί από μια μοναδική ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των αποτιμήσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, η συναλλαγή θα ενισχύσει την επιχειρηματική θέση της Grivalia, προσδίδοντας άμεση πρόσβαση σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αποφεύγοντας τις διαρθρωτικές ανεπάρκειες που προέκυψαν από τις πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς. Επιπλέον, οι μέτοχοι της Grivalia θα επωφεληθούν από σημαντική βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από τις προοπτικές που δημιουργούνται για τον Νέο Όμιλο και τους μετόχους μας. Ταυτόχρονα, εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε υπεραξία για τους μετόχους μας, είπε ο κ.Χρυσικός. 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο